Flygplanen och prislista

All flygning med Landskrona Flygklubbs flygplan skall ske i enlighet med gällande lagar och luftfartsbestämmelser. Förare är skyldig att hålla sig väl informerad om gällande bestämmelser.

Notera särskilt att uthyrning endast får ske till medlemmar och att ingen form av kommersiell flygning får förekomma.

Betalning skall ske senast 3 dagar efter flygningen ifråga. Vid dröjsmål utgår ränta motsvarande räntelagens bestämmelser. Inbetalning till Bankgiro 625 – 1722 (glöm ej att ange namn och medlemsnummer samt vad inbetalningen gäller)

Fullständiga tekniska specifikationer om klubbens flygplan samt manualer finns att hämta på myWeblogg >Verktyg > Filarkiv(endast medlemmar har tillgång till filarkivet)

MotorflygplanSegelflygplanPrislista SegelflygplanPrislista Motorflygplan

 

Motorflygplan

RegTypAntal platserMTOWMax tillsatsviktMarschfartAktions tidTillverknings år
SE-MLF
Cessna 172SP41157kg366kg124 knop4 timmar, bränsleförbrukning 38 liter/timme@75%2006
IFR och mörker
GPS-Garmin GTN 750 och Autopilot
SE-FZS

Cessna 172M41045kg376kg100 knop4,5 timmar, bränsleförbrukning 30 liter/timme1974
VFR och mörkerflygning
SE-FZY
Cessna 172M41045kg376kg100 knop4,5 timmar, bränsleförbrukning 30 liter/timme1973
VFR
SE-EIH
eih_small_64
Piper Super Cub276 kt (ca 140 km/h)ca 2 tim 30 min1959
SE-XHM

Jodel D1202650kg235kg95kt (ca 170km/h)ca 6 tim 30min1952

Segelflygplan

RegTypGlidtalSpännviddVingareaMax flygviktMax hastighetTillv.år
SE-UYK


Schempp - Hirth
Duo Discus XLT
1:4720 m16,4 m2750 kg262 km/h2008
SE-UTS
DG Flugzeugbau
DG1000S
1:42/1:4618/20 m16,72/17,53 m2750 kg270 km/h2002
SE-URO
Rolladen-Schneider
LS8-18
1:43/1:4815/18 m10,5/11,4 m2525 kg250 km/h2003
SE-UKA
Schleicher
ASW24
01:4315 m10,0 m2500 kg280 km/h1990

Grundavgift: 2900 kronor

Grundavgift är minsta debitering.
Berättigar till 5 TIMMARS FLYGTID under det kalenderår den erlagts.
Flygtid därutöver debiteras med timpris.
Ska betalas FÖRE nyttjandet.


Abonnemang: 3500 kronor

Berättigar till  OBEGRÄNSAD FLYGTID  under det kalenderår den erlagts.
Ska betalas FÖRE nyttjandet.


Bogsering

71kr per minut från start till urkoppling.
Minimi debitering 213kr(3min bogsertid).


Prislista Segelflyg

FlygplanUtan abonnemangMed Abonnemang
SE-UYK Duo-Discus XLT
900kr per timme0:-
SE-UTS DG-1000S
750kr per timme0:-
SE-URO LS8-18
600kr per timme0:-
SE-UKA ASW-24
500kr per timme0:-
Bogsertid
(från start till urkoppling)
71 kr per minut
213 kr minsta debitering(3min bogsertid)
71kr per minut
213 kr minsta debitering(3min bogsertid)
Tachometertid(SSG)
Duo-Discus XLT
Uppdatering på g.Uppdatering på g.

Abonnemang(frivilligt):       2400 kr
Gäller alla som vill flyga privat eller skola med klubbens flygplan (utom SE-EIH som står utanför prissystemet).

Prislista Motorflyg

FlygplanPrivatSkolning
SE-MLF
Cessna 172SP


1812kr/timme1608kr/timme
SE-FZS
1512kr/timme
1320kr /timme
SE-FZY
Cessna 172M

1512kr/timme
1320kr/timme
SE-EIH Piper Super Cub

eih_small_64
1896kr/timme
1716kr/timme
SE-XHM
780kr/timme