Lär dig motorflyga
Sometimes, flying feels too godlike to be attained by man. Sometimes, the world from above seems too beautiful, too wonderful, too distant for human eyes to see … Charles A. Lindbergh, The Spirit of St. Louis, 1953.
Lär dig motorflygaDrömmen om att kunna flygaSpaka självGrundutbildningVidareutbildningIntresserad
Är du intresserad av flygning så har du kommit alldeles rätt! Landskrona Flygklubb är en mycket aktiv skolflygklubb med många nya elever på både motor- och segelflyg varje år. Det absolut bästa och billigaste sättet att prova på om flygning kanske är något för dig är att kontakta oss och boka en tid för en provlektion (spaka själv tur, se längst ner på denna sida) för antingen segel- eller motorflyg. En provlektion på 30min kostar 1200 kronor. Många av de aktiva medlemmarna har startat sin karriär med en provlektion. 

Drömmer du om att kunna flyga? Brukar du ta den där extra omvägen via flygplatsen bara för att se flygplanen som startar och landar? Har du alltid undrat över hur piloterna navigerar från en punkt till en annan, speciellt i dåligt väder? Då skall du fundera över att skaffa ”egna” vingar!

Att kunna flyga själv är faktiskt ett mycket trevligt och förvånandsvärt ekonomiskt sätt att transportera sig och sina vänner till olika destinationer på tider som passar. Efter genomgången utbildning får du tillgång till klubbens välutrustade flygplan som du hyr per timme. Det fina är att du betalar endast för planet under den tid då motorn är igång, dvs den tid du är i luften. Detta innebär att med tre kompisar i flygplanet kan ni flyga från Landskrona – Stockholm, tur och retur för runt 1 700 kr per person! Flygplanen som vi använder under skolning och för uthyrning är Cessna 172 eller Piper PA-28 som är fyrsitsiga flygplan med en marchfart på c:a 105-110 knop (runt 200 km per timme).

Det är faktiskt inte speciellt svårt att utbilda sig till pilot och det passar både killar och tjejer. Många tror att man måste vara väldigt teknisk eller ha andra speciella kunskaper för att klara utbildningen, men detta är felaktigt. De flesta som kan ta körkort kan också utbilda sig till piloter! Du kan påbörja utbildningen redan som 16-åring men du måste vara 17 år när du avlägger examen för att erhålla det grundläggande sk Privatflygcertifikatet, eller PPL (Private Pilot Licence). Någon övre åldersgräns finns egentligen inte – endast din fysik sätter gränsen. Börja med att kontakta Landskrona Flygklubb.

Du har funderat på flygning under lång tid… och har äntligen bestämt dig för att göra slag i saken och testa en “Provlektion” eller “Spaka Själv” på Landskrona Flygklubb. Du har kontaktat och bestämt tid med en flyglärare och skall nu få känna på hur det känns att vara pilot. Det känns lite pirrigt i magen…

En provlektion är ett perfekt sätt att prova på hur det är att vara pilot. Det kostar endast 1200 kr och du tillbringar cirka 30 minuter i luften. En erfaren instruktör visar dig hur du gör en ”preflight”, dvs kontrollerar flygplanet innan uppstart. Därefter hjälper han dig att starta motorn och taxa ut till den sk väntplatsen där du varvar upp och kontrollerar motorn och alla instrumenten på marken. Du kontrollerar att inget annat flygplan är på väg in för landning och meddelar därefter på radion “Landskrona, Sigurd Cesar Martin ställer upp och startar bana 12”. Du ökar sakta gaspådraget till maximalt utslag och håller flygplanet mitt på startbanan genom att styra med fotpedalerna. När du uppnått c:a 55 knop ”roterar” du, dvs ökar höjdroderutslaget tills dess att du lyfter. Du är nu ”airborne” och flyger själv med viss hjälp från instruktören!

I luften får du prova på hur man svänger och navigerar med karta. Snart är det dags att återgå till flygplatsen. Instruktören meddelar på radion “Landskrona, Sigurd Cesar Martin ansluter medvindslinjen, bana 12”, placerar flygplanet på ”medvindslinjen” på 1300 fots höjd och reducerar farten till 90 knop. Därefter reducerar du farten ytterligare för att påbörja sjunk ner till banan. Du svänger 90 grader höger till ”baslinjen” och sedan ytterligar 90 grader till höger för att nu ligga på finalen på cirka 800 fots höjd. Genom att bibehålla en hastighet på 70 knop kommer flygplanet att sjunka med rätt hastighet och göra en perfekt landning med lite däckgnissel. Du taxar nu tillbaka till klubben och går igenom checklistan för att stanna motorn och parkera.

Viket ÄVENTYR! Det var något av det bästa du någonsin gjort! Du har nu genomfört din allra första flygning! Det bästa är att du fick flyga nästan hela tiden. Nu utför du en ”postflight” med instruktören – han förklarar vad du gjorde bra och vad som behöver finslipas. Han svarar också på dina frågor och hjälper dig med nästa steg om du är redo för att påbörja utbildningen som pilot.

Efter Provlektionen och när du väl har bestämt dig för att detta är något för dig, påbörjar du utbildningen för ett Privatflygarcertifikat, eller PPL (Private Pilot License). Fördelen med Landskrona Flygklubb är att vi finns på en liten flygplats med en asfaltbana. Det innebär att snö, blöta och mjuka banor inte utgör något hinder för start och landning även under den blöta och kalla delen av säsongen. Dessutom har vi närheten till Sturups och Ängelholms flygplatser vilket innebär att du lär dig att flyga i trafikerat luftrum och kommunicerar med tornet på rätt sätt.

Utbildningen bedrivs året runt och tidens längd kan variera mellan 6 månader till 2 år, beroende på den tid du vill och kan lägga ner. Utbildningen består i en praktisk och en teoretisk del. Den praktiska delen utförs i våra tvåsitsiga skolflygplan av typen Diamond DV20 och Cessna 152. Parallellt med flygningen deltar du i teoriutbildningen som genomförs i grupp på kvällstid.

Privatflygarcertifikat (PPL)
För att få flyga privat, krävs det förstås att man har ett Privatflygarcertifikat (PPL). Det är giltigt i max 5 år åt gången enligt de nya europeiska JAR-FCL-reglerna. Certifikatet kan närmast betraktas som ett utbildningsbevis och ger inga framtida befogenheter om inte kraven för Medicinskt Intyg och Klassbehörighet är uppfyllda. Det kostar ungefär 86.000:- (inkl alla tillstånd) att ta ett PPL-certifikat hos Landskrona Flygklubb. Utbildningen lägger vi upp så att det passar både din tid och plånbok. Du behöver således inte betala hela summan på en gång. Du kan också avbryta din utbildning när som helst om så önskas.

LFK Transportstyrelsen
Medlemskap LFK 1300:-
Läkarundersökning 2500:-
Elevtillstånd*
Teorimaterial 5000:-
Teorikurs 4000:-
Språktest 700:-
Flygning Ca 57 000:-
Teoriprov
Flygprov + Certifikat*
Summa Ca 71 000:- Ca 15 000:-

Tot: ca 86 000:-

 

* Elevtillstånd utfärdas på 2 år och Certifikat på 5 år.
Avgifterna till TS(=Transportstyrelsen) är ca 15 000kr och drabbar alla oberoende av flygskola.

** Flygtiden är beroende på fallenhet, övningsintensitet, väder, m.m., dock minimum 45 timmar

*** Denna kostnad fördelas till största delen på hela utbildningstiden.

Teoriavgiften 4000:- erlägges vid någon teorilektion före oktober månads utgång.

Teorilitteratur enligt sep lista anskaffas av eleven inför teorikursens start (normalt första veckan i oktober). Beställ hos KSAB 08-764 60 80. (Teoripaket PPL + Flygpaket + Plastad karta Malmö TMA).

Flygklubben emotser en insättning á conto av 10000:- vid kursens start. Detta täcker medlemsavgift och förbundsavgifter för  det kommande året samt utgör grund för den kommande flygutbildningen..

Med reservation för eventuella prisändringar

Utbildningen lägger vi upp så att det passar både din tid och plånbok. Du behöver således inte betala hela summan på en gång. Du kan också avbryta din utbildning när som hels om så önskas.

Privatflygarcertifikatet innefattar den grundläggande utbildningen för motorflyg. Det innebär att du får flyga inom och utom landet under sk VFR regler dagtid. Med VFR menas ”Visuella Flyg Regler”, dvs att flyga under en väderförutsättning som möjliggör att du kan se andra flygplan och att du själv kan bli sedd. Ett PPL-certifikat kan med ett fåtal skoltimmar kompetteras med t.ex. Mörkerbehörighet, vilket innebär att du även får flyga under dygnets mörka timmar

Medicinskt Intyg

Beroende på innehavarens ålder, måste detta förnyas vart 5:e år (yngre än 30 år), vartannat år (30-50 år), varje år (50-  ).  Flygläkaren ger dig gärna mer information om vad som krävs.

Klass- och Typbehörighet

Dessutom krävs att man har minst en Klassbehörighet (t.ex. “Enmotor Kolvdrivna Landflygplan”) och för vissa avancerade eller särskilt krävande flygplanstyper, en särskild Typbehörighet.

För att upprätthålla Klassbehörigheten är det föreskrivet att man vartannat år, tidigast 3 månader före dess utgång, utför antingen PC (Proficiency Check) för behörig FE (Flight Examiner, flygkontrollant) eller har utfört:

 • Minst 12 timmars flygning, varav 6 timmar som PIC (Pilot In Command) de senaste 12 månaderna.
 • 12 starter och landningar.
 • En 1-timmes obligatorisk flygträning med FI (Flight Instructor, flyglärare).

Passagerare

För att ta med passagerare måste man, förutom kraven ovan, ha utfört minst 3 starter och landningar under de senaste 90 dagarna. Avser man utföra mörkerflygning med passagerare, måste dessutom 3 starter och landningar ha utförts i mörker de senaste 90 dagarna.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av både teori och praktik. Teoriprov och uppflygning sker inför inspektör vid Transportstyrelsen. Dessutom gör man ett radiotelefoniprov för att bl.a. kunna kommunicera med och bli dirigerad av de olika flygkontrollerna man kommer i kontakt med under sina flygturer. Minst 45 flygtimmar skall ha avverkats under utbildningen som skall innehålla både dubbelkommando (DK) med instruktör samt enkelkommando (EK) där du flyger själv. Du lär dig bl a starta, landa, svänga, stiga och sjunka under olika förhållanden. Dessutom tränar du bl a att kontrollera flygplanet under långsam flygning samt stall.

Den teoretiska delen innehåller följande ämnen:

 • BCL – står för ”Bestämmelser för Civil Luftfart”. Ämnet omfattar bl a Certifikat- och Driftsbestämmelser samt Trafikregler för luftfarten.
 • Meterologi – Du får bl a lära dig förstå meterologernas språk och lära dig läsa väderkartor.
 • Navigation – Du lär dig att navigera efter karta och kompass samt att använda moderna radiohjälpmedel som finns ombord på våra flygplan.
 • Flyplanslära – Behandlar flygplanets handbok med tabeller och olika beräkningar som vikt och balans, bränsleåtgång och flygplanets operativa begränsningar. Motor- och instrumentlära är också del av detta ämne som du skall kunna.
 • Aerodynamik – Vad är det som gör att ett flygplan kan flyga? Hur reagerar flygplanet på dina roderutslag?
 • Flygmedicin – Är ett orienterande ämne om hur du fysiskt och psykiskt reagerar i olika flysituationer.
 • Radiotelefoni – Du får lära dig ”snacket”. Du kan välja mellan svenskt eller engelskt radiotelefonicertifikat. Men låt dig inte skrämmas av att du kanske inte är så bra på engelska. Du lär dig snabbt de olika fraserna. Engelska är internationellt flygspräk och måste användas när du flyger utomlands.

Under utbildningen måste du avlägga fyra prov:

 • Radiotelefoniprovet avlägger du dels inför skolchefen och dels i samband med flygprovet
 • EK-provet är ett enkelt prov som du avlägger för oss här på Landskrona Flygklubb och måste vara genomfört och godkänt före din första EK-flygning, dvs ensamflygning utan läraren.
 • Slutprovet i teoriämnena avlägges på en av Transportstyrelsen godkänd provplats.
 • Uppflygningen är slutprovet som avlägges inför Transportstyrelsens kontrollant.

Innan du kan påbörja din utbildning måste du ordna följande dokument:

 • Personbevis – Får du hos Skattemyndigheten.
 • Personutredning – Får du hos Polisen.
 • Läkarundersökning – Får du gjort hos en godkänd flygläkare. Adress och telefonnummer får du av oss på Landskrona Flygklubb.
 • Elevtillstånd – Får du hos Transportstyrelsen i Norrköping.

Om du vill ha mer information om våra utbildningar eller anmäla dig till kommande utbildningar fortsätt då här.

 

När du har ditt PPL kan du komplettera med t.ex:

Mörkerbehörighet

För att få flyga under den mörka delen av dygnet behöver du komplettera ditt certifikat med Mörkerbehörighet. För att få mörkerbehörighet måste man ha korrekt färgseende. Utbildningen rör sig om ca 8 timmar i luften under mörker samt en del teori som skall läsas in. Du skall även göra minst två långflygningar under mörker, en med lärare (DK) samt en ensam (EK). Efter genomgången utbildning flyger du upp för skolchefen på Landskrona Flygklubb.

Instrumentbevis

Under PPL delen så läste du att du kan endast flyga under “Visuella Flyg Regler”, dvs att flyga under en väderförutsättning som möjliggör att du kan se andra flygplan och att du själv kan bli sedd. Vad händer då om vädret är så dåligt att detta inte går att uppfylla? Då finns det två möjligheter: Stanna på marken eller kopmplettera ditt PPL med ett Instrumentbevis. I-Beviset gör att du får flyga under IFR “Instrument Flyg Regler”, dvs kravet på att se och synas finns inte längre utan du flyger i molnen enbart på instrumenten i flygplanet samt med flygledningens hjälp.

Den praktiska utbildningen omfattar total 40 timmar IFR. All denna flygtid är utan markreferens vilket innebär att om du tränar i bra väder måste du antingen täcka över vindrutan eller använda speciella glasögon, sk “foggles”. Du tränar på att hålla kurs och höjd enbart genom att använda instrumenteringen. Dessutom lär du dig att utföra inflygningar, “approacher”, ned till minima, dvs du måste se landningsbanan senast på ca 200 fot annars måste du avbryta och försöka igen eller flyga till en alternativflygplats.

Tvåmotorbehörighet

För att få flyga flygplan med fler motorer än en, måste du genomgå ny utbildning för att komplettera din utbildning med Flermotorbehörighet (Multi-engine).

Den praktiska utbildningen omfattar ca 15 timmar i luften. Träning sker främst på motorbortfall under start, landning och planflykt.

Med PPL certifikatet i din hand, en årsmedlemsavgift runt 1400 kr och ett flygtimpris på mellan 950 och 1 350 kr öppnar sig nu en ny värld för Dig – en hobby med mycket regler och ansvar, men som bjuder tillbaka så mycket mer som inte går att räkna i pengar!

Tycker du detta låter intressant och vill ha mer information kan du fylla i intresseanmälan nedan:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

söndag 2013-07-21 18-02-50


Landskrona Flygklubb