Enoch Thulins Flygplats – Briefing

Karta/Charts

Källa: KSAB Pilotshop, www.pilotshop.se

Landskrona Flygklubb Weather StationCurrent Data from Landskrona Flygklubb Weather Station Landskrona Flygklubb WebCamLive Streaming from airport

 

BefattningNamnTelefon
FlygplatschefRonny Lindell070 811 84 84
Vice FlygplatschefMikael Tarland-Petersson076 312 64 57
Ansvarig tankanläggningJan Erlesand070 590 87 69

 

VIKTIG INFORMATION OM ENOCH THULINS FLYGPLATSIMPORTANT INFORMATION IN ENGLISH
ENOCH THULINS FLYGPLATS, ESML – LANDSKRONA
Radiofrekvens Landskrona Radio 123.350 MHz
Höjd 194 ft / 59 m
Bana 12 – 30 Asfalt 1190×30 samt ett grässtråk 1050×90
Trafikvarv 1300 ft, högervarv bana 12
Adress Landskrona Flygklubb, Box 92, 261 22 Landskrona

 

ESML – START / LANDNINGSAVGIFTER
Besökande flygplan, MTOW < 2000 kg 100:- kr
Besökande flygplan, MTOW = > 2000 kg
2000 – 2050 kg
2051 – 3050 kg
3051 – 4050 kg
4051 – 5050 kg
200:- kr
300:- kr
400:- kr
500:- kr
  • Flygplan med Swedavia startårskort skall ej betala.
  • Segelflygplan och ultralätta flygplan skall ej betala.
  • Flygplan från Flygklubbar i Skåne skall ej betala.

MTOW  =  Max. startvikt / Max take-off weight

 

Drivmedel 91/96 UL och 100 LL
Flygmotorolja TOTAL Aero DM 15W50
(Betalning: Swish, kort, kontant)

Då det kan hända att flygklubben inte alltid är bemannad, kolla per tel. +46- (0)418-75010 eller ring Jan Erlesand, +46(0)70 590 87 69  om tankning kan ske.

 

Övrig viktig information
Bansystemet 12/30 omfattar en asfaltbana 1190 x 30 meter samt ett grässtråk 1050 x 90 meter. Bantröskeln vid landning på bana 12 är inflyttad 105 meter och för bana 30, 60 meter.
För motordrivna luffarttyg gäller högervarv till bana 12 samt vänstervarv till bana 30.
Start sker alltid i banans början, ej vid bantröskeln. Vid landning med påföljande start får pådrag ej ske efter passage av vindstrut (banans mitt).
Medvindslinjen skall alltid förläggas väl söder om Härslövs samhälle.
Överflygning av Vallåkra, Härslöv och Glumslövs samhällen får ej ske.
Anmäl på frekvensen 123.350 Mhz före inpassage i varvet och informera om läge och avsikt.
Vid landning, finalen, får flygning ej ske söder om grundlinjen.
Bedömningslandning får ej ske på bana 12.
Vid start på bana 12 stig rakt fram till 1000 ft MSL innan sväng påbörjas. Flyg mellan gårdarna i banans förlängning.
Vid start på bana 30 sväng höger cirka 5 grader efter start så att flygningen ej sker söder om grundlinjen. Stig till 1000 ft MSL innan sväng påbörjas.
Stig alltid med bästa stighastighet (Vy).
Taxning sker på asfaltbanan eller på grässtråket norr om asfaltbanan om segelflygverksamhet ej pågår där.
Landningsvarv för segelflygplan är högervarv till stråk 30 samt vänstervarv till stråk 12.
För helikoptertrafik gäller samma trafikvarvsregler som för andra motordrivna luftfartyg med hovring till H-platta från vit pil på asfaltbanan.
Flygplatsen är godkänd tullflygplats klass C.
Banbelysningen tänds med tre snabba klick inom fem sekunder
För upprepade start- och landningsövningar gäller PPR.
Livlig segelflygverksamhet kan förekomma norr om fältet.
Livlig modellflygverksamheten kan förekomma norr om fältet.
ENOCH THULINS FLYGPLATS, ESML – LANDSKRONA
Radio frequency Landskrona Radio 123.350 MHz
Elevation 194 ft / 59 m
Runway 12 – 30 Asphalt 1190×30 and grass 1050×90
Trafic circuit 1300 ft MSL, right hand traffic circuit  RWY 12
Address Landskrona Flygklubb, Box 92, 261 22 Landskrona
ESML – START / LANDING FEES
Visiting aircraft, MTOW under 2000 kg 100:- kr/ 10€
Visiting aircraft, MTOW = > 2000 kg
2000 – 2050 kg
2051 – 3050 kg
3051 – 4050 kg
4051 – 5050 kg
200:- kr/ 20€
300:- kr/ 30€
400:- kr/ 40€
500:- kr/ 50€
Gliders and UL aircraft are free of charge

MTOW  =  Max. startvikt / Max take-off weight

Fuel 91/96 UL and 100LL
Engine oil TOTAL Aero DM 15W50
(Cash, Credit card or Swish)

Fuel only on request per tel. +46- (0)418-75010 or Jan Erlesand, +46(0)70 590 87 69

OTHER INFO
Always use the whole runway when taking off
Downwind well south of Härslöv village
Overflying Vallåkra, Härslöv och Glumslövs villages are prohibited
Report on frequency  123.350 Mhz before passing circuit
Gliding activity northout the airport
Modellflying activity northout the airport
Viktig information om modellflygfältet

 

  • Modellflygfält är 75 x 130 meter med fri inflygning/landning från tre håll.
  • För att du skall få flyga på fältet krävs att du är medlem i klubben. Vill du bli medlem, anmäler du dig under ”Medlemsansökan” här på hemsidan.
  • Som gästflygare får du endast flyga i sällskap med någon klubbmedlem eller med tillstånd från modellflygchefen eller säkerhetschefen.
  • För att komma till modellflygfältet kör på flisvägen, inte på åkern.
  • Om du vill prova på kontaktar du vår modellskolchef

Onsdagskvällar grillar vi på fältet.

 

Namn Befattning Telefon
Magnus Esse Modellflygchef 072 744 10 42
Ulf Gitnner Säkerhetschef 070 391 18 35

Var vänlig och ta hänsyn till ESML:s miljö.

 

Välkomna/Welcome till/to ESML och Landskrona flygklubb.

Landskrona stad, telefon 0418 – 47 00 00.
Landskrona Flygklubb, telefon 0418 – 750 10.