Kort historik om Landskrona Flygklubb

År 1940 bildades i Landskrona en flygklubb under namnet ”Clippern”. Till en början var det modellflygning som stod på programmet, men de första diskussionerna handlade om inköp av ett segelflygplan. Detta inköptes i byggsats 1944, samma år som klubbnamnet ändrades till ”Landskrona Flygklubb”.

1946 inköptes det första motorflygplanet, en Piper Cub och flygfältet fanns på Flygeltofta. Under de första femtio åren har LFK arbetat i såväl med- som  motgång. Bl.a. så har vi flyttat från Flygeltofta, via Barsebäck, Eslöv och Borstahusen till Viarp där den förhoppningsvis permanenta Enoch Thulins  Flygplats är anlagd. Under samma tid har klubben köpt, brukat och sålt ett stort antal segelflygplan och motorflygplan, m.a.o. en stadig utveckling till det vi idag  kan erbjuda medlemmarna i Landskrona Flygklubb.

2008 beslöt modellflygklubben RC-Clippern att flytta sin verksamhet till Viarpsflygplats samt att ingå i Landskrona Flygklubb.

 

LITE HISTORIK RUNT ENOCH THULIN OCH FLYGFÄLTET

1910

Första i Sverige tillverkade flygmaskinen

I april 1910 visas den första i Sverige tillverkade flygmaskinen på Stadshotellet i Landskrona. Ingenjörerna Nyrop och Ask från Landskrona byggde flygmaskinen som snabbt fick namnet “Gräshoppan” av åskådarna.

1911

Egenhändigt byggt plan

Under ett par års tid utvecklar och bygger de båda flygpionjärerna flygmaskiner och 1911 lyckas Ask lyfta med sitt egenhändigt byggda plan ett hundratal gånger från Exercisfältet – Landskronas första flygfält.

1912

Enoch Thulin – filosofie doktor

Enoch Thulin – filosofie doktor 1912 – är den Landskronabo man mest förknippar med flyghistoriens barndom. Han erhåller ett franskt flygförarcertifikat

1913

Flyguppvisningar

1913 och startar flyguppvisningar över Exercisfältet med sitt inköpta flygplan Nordstjärnan. Redan 1913 bildar Enoch Thulin och Oscar Ask Aeroplanvarvet i Skåne – Avis. Man bygger om Nordstjärnan och man tillverkar reservdelar för Thulins flyguppvisningar samt nya flygplan av fransk typ.

1914

AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik grundas

Enoch Thulin övertar ensamt Avis och det Nyropska båtvarvet där Gräshoppan byggts och grundar 1914 AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik. Landskrona får en storindustri i hamnområdet med egen provflygbana och under krigsåren 1914 till 1918 växer fabriken och har närmare 1000 anställda vid krigsslutet.

1918

Tillverkningen upphör

Efter kriget uteblir dock statens beställningar av flygplan och tillverkningen upphör 1918.

1919

Enoch Thulin omkommer

Att flyget var “människans bästa samfärdsmedel” som Enoch Thulin hävdade i ett flygblad, var ingen allmän åsikt. För hans samtid var flygplan huvudsakligen ett militärt intresse. 14 maj 1919 omkommer Enoch Thulin i ett flyghaveri och en sann kämpe för utvecklingen av det civila trafikflyget försvinner.

1940

Modellflygklubben bildas

Modellflygklubben ” Clippern” bildas.

1944

Nytt flygfält vid Borstahusen

Flygplatsutredningen 1944 redovisar planerade flygfält vid Helsingborg och Lund. För Landskronas del reserveras ett område öster om Borstahusen för privatplan

1944

Klubben byter namn till ” Landskrona Flygklubb”

Klubben byter namn till ” Landskrona Flygklubb”. Samtidigt tar man steget över till ” riktiga ” flygplan. En byggsats SG 38 glidflygplan inköpes, detta får reg nr 114.

1946

Första motorflygplanet anskaffas

Första motorflygplanet anskaffas, Piper Cub med reg nr SE- AUC.

1950

Klubben firar 10 års jubileum

Klubben firar 10 års jubileum. Hemvist för motorflyget är ett gräs stråk i Barsebäck, för segelflyget gäller Eslövs flygplats.

1956

En förfrågan ställs till Landskrona Stad om mark

En förfrågan ställs till Landskrona Stad om mark i dess närhet där ett flygfält kan anläggas.

1959

Thulinfältet invigs

Den 14 maj 1959 invigs flygfältet vid Borstahusen. Det får namnet Thulinfältet till minne av Enoch Thulin som dödsstörtade på dagen 40 år tidigare.

1960

20-års jubileum

20-års jubileum firas med flygträff och kryssning på Öresund. I klubben finns ca 90 medlemmar

1963

Klubben får en radiofrekvens av Televerket – 123,5MHz

Klubben får en radiofrekvens av Televerket – 123,5. Landskrona stad fyller 550 år och i samband med detta anordnas en flygdag den 1 september men ett förväntat överskott regnar bort.

1965

Klagomål

Klagomål inkommer från campingplatsen i Borstahusen, som är under utbyggnad.

1970

Klubben firar 30 år

Klubben firar 30 år av gemenskap, vad som kommer att ske i framtiden är oviss.

1972

Klagomål, inskränkningar och nybyggnationer

Klagomål, inskränkningar och nybyggnationer gör en fortsatt flygverksamhet omöjlig och positiva förhandlingar förs med Stadens myndigheter om anläggandet av en ny permanent flygplats i Viarp.

1976

Nytt flygfält i Viarp

Beslut tas att anlägga ett nytt flygfält i Viarp så fort alla tillstånd föreligger.