10 Teorifrågor & svar

Testa dina flygkunskaper!

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.