Teorifrågor & svar – Segelflyg

Teorifrågor – Segelflyg

Svara på 10 frågor. Tre svarsalternativ endast ett är rätt.